b-ready-logo3Ship2B, amb la col·laboració del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, llança la primera acceleradora de start-ups socials a Catalunya.

A través del programa B-Ready, la Fundació Ship2B prepararà i acompanyarà 10 emprenedors socials perquè puguin augmentar les seves vendes, obtenir finançament i consolidar el seu equip. Per aconseguir-ho, Ship2B posarà a disposició dels emprenedors més de 750.000 euros a través del club d’inversors privats de Ship2B, “B-Angels”, format per una sèrie de socis financers com Creas, Nauta Capital, Inveready, GiCoop, IEF, Asproseat, Roca-Salvatella i les xarxes de Business Angels d’IESE i ESADE, entre altres. Membres destacats d’aquest club faran, al mateix temps, de mentors als equips participants, complementant la formació impartida amb la seva experiència i contactes.

El llançament del programa B-Ready representa un pas endavant en el procés de consolidació de l’emprenedoria social al nostre territori, ja que permetrà donar un impuls, tant a nivell comercial com financer, a tots aquells projectes que s’han anat creant en el darrers anys, alguns dels quals han passat pel Programa d’Emprenedoria Social de la Generalitat de Catalunya @EmprenSocial. La canalització de finançament privat cap a aquestes empreses socials suposa també un pas més cap a la normalització d’un sector encara petit però altament estratègic per Catalunya.

A més, és un exemple clar de col·laboració publico-privada, on la Generalitat ha preferit apostar per recolzar una iniciativa de la societat civil enlloc de crear un programa propi, amb la finalitat d’optimitzar recursos i maximitzar l’eficiència.

Qui pot participar al  B-Ready?

B-Ready s’adreça a emprenedors que aportin alguna solució innovadora a problemes socials, culturals o mediambientals. Els candidats han de tenir l’activitat comercial engegada (han d’estar facturant), un model de negoci clar, menys de 3 anys d’activitat i necessitar més de 50.000 euros de finançament. Per escollir als participants es valoraran aspectes com l’impacte social, la sostenibilitat, la innovació, les possibilitats de créixer i l’equip emprenedor.

Per a tots aquells emprenedors que estiguin interessats en participar, la convocatòria romandrà oberta del 4 d’abril al 9 de maig.

 Més informació aquí

Per Maravillas Rojo, coordinadora del Programa @EmprenSocial.

Des de fa tres anys, tinc la satisfacció de treballar i compartir amb moltes persones i entitats  l’impuls a l’emprenedoria social. Ara, quan finalitza tercera edició del Programa Marc @EmprenSocial, m’agradaria fer un breu balanç.

Durant aquest període hem constatat cóm un ampli nombre de persones emprenedores, amb molta empenta i il·lusió, decidits a dedicar esforços i recursos, i moguts per l’interès col·lectiu, ens presentaven els seus projectes. El seu objectiu era participar al Programa i aconseguir enfortir la viabilitat de les seves iniciatives i  ampliar la seva visibilitat.

Més de cinc-cents  projectes s’han inscrit als diferents processos de selecció. Persones emprenedores que tenien una idea al cap, alguns  tot just estaven començant i altres portaven un recorregut empresarial i tenien voluntat de renovar-lo.  Gairebé tots creien que el seu projecte es podia identificar amb els objectius de l’emprenedoria social.  Prop d’un centenar han participat al Programa.

Les diverses convocatòries d’entitats sòcies, com la Fundació Obra Social “la Caixa”, Momentum Project, del BBVA i ESADE, Ship2B o CoBoi, també han tingut una amplia acollida.

Veiem que hi ha moltes persones amb inquietuds, que identifiquen reptes socials i que son capaces de gestionar respostes per afrontar-los des de l’interès col·lectiu.

Perquè a Catalunya tenim una enriquidora i centenària historia d’empreses d’economia social i cooperativa, des de la que podem  afrontar els canvis socials i econòmics actuals, que ens estimula  a identificar i renovar les maneres de respondre i gestionar els nous reptes socials, que enriqueixin i complementin les existents.

En el nou context conviuen diversos models d’empresa que comparteixen, des de singularitats pròpies, la seva contribució al desenvolupament d’una economia social.

Un d’aquests models és el que representa el corrent de l’emprenedoria social que, tot i la seva diversitat,  comparteix un objectiu basic,el que significa aconseguir impacte econòmic i social conjuntament. Impacte econòmic perquè vol  ser sostenible i impacte social, perquè deliberadament vol que sigui positiu.

L’emprenedoria social no es defineix per la seva forma jurídica, sinó perquè gestiona recursos i perquè aconsegueix impacte social positiu. Podem identificar formes diferents d’emprenedoria social, segons el tipus de col·lectiu que hi treballa, el tipus de producte que proporciona, o el perfil de client a qui s’adreça.

Tenim molts i bons exemples d’empreses amb impacte en inserció laboral, entre ells molts Centres Especials de Treball (El Rosal, Apunts, TEB , Teixidors, Grup Èxit …), empreses d’inserció (Trini Jove, Formació i Treball … ) i molts d’altres.  També hi ha empreses que tenen impacte pel producte o servei que ofereixen  (Granja escola l’Auró, ANIA, Grow in Pallet, Femmefleur, Compensanatura, els horts urbans, la producció i distribució de productes ecològics i de proximitat, etc )  i també d’empreses que impactem pel seus usuaris com, per exemple, Som Energia.

A més de les persones emprenedores que fan possible els projectes empresarials, l’altre gran actiu és l’ampli i divers nombre d’entitats i institucions que, compartint objectius i propostes per ampliar l’emprenedoria social, hem volgut treballar junts i complementar-nos per tal d’enfortir un ecosistema i donar-li més permeabilitat i presencia  al conjunt de la societat i dels àmbits econòmics.

Però encara hi ha més. Al creixent nombre de persones emprenedores que s’identifiquen com a emprenedors socials, i a l’ampli nombre d’entitats que compartim i complementem les nostres activitats per ampliar aquest corrent, s’hi estan sumant molts d’altres.

Entitats privades o publiques, amb productes i serveis diversos, que s’adrecen a tot tipus d’emprenedors o específicament a emprenedors socials.

Així, hem sentit parlar d’emprenedoria social a directius de  les  escoles de negoci i universitats, i hem vist com s’incorpora als seus programes acadèmics, als màsters i als postgraus. Hem vist com entitats financeres  fan propostes i  dissenyen productes a mida; com s’organitzen consultories especifiques on s’incorpora aquesta línia; com apareixen noves propostes de llançadores, incubadores, acceleradores, Business àngels o Fòrums d’inversió d’impacte Social, adreçades a aquests emprenedors i emprenedores. I cóm en àmbits de promoció de l’emprenedoria, s’incorpora també aquest corrent.

 Anem avançant, però hi ha molta feina encara. Per això hem volgut identificar i donar a conèixer, amb aquest  primer mapa, els actors que promouen l’emprenedoria social a Catalunya, per constatar que hi ha un ampli nombre d’entitats i empreses que treballen per ampliar en bones condicions l’emprenedoria social a Catalunya.

Perquè volem permeabilitzar i normalitzar la presencia al conjunt de la societat, i als diferents àmbits econòmics, l’existència i la proposta d’una manera de fer activitat econòmica .

Mapa emprenedoria social

Avui,  en un mon en el que és urgent reclamar que la desigualtat  se situï al centre del debat econòmic, ampliar l’emprenedoria social és una contribució, potser petita però significativa. Per fer visible que és possible una altra manera de fer activitat econòmica, i crear valor i ocupació. Per això comptem amb moltes persones emprenedores i també amb moltes entitats i institucions, com els que apareixen al mapa d’actors de l’emprenedoria social a Catalunya,  que aposten per donar-li suport i visibilitat.

Emprendre quan es té vocació social

Alimentar-se saludable i ecològicament, autogestionar la pròpia salut, contribuir a la inserció sociolaboral de persones en situació d’exclusió, transformar el model de consum energètic d’acord amb els límits de la Terra, col·lectivitzar l’accés a la cultura, modificar els rols de gènere, millorar les relacions paterno-filials, desestigmatitzar les persones amb malalties mentals, etc. són alguns dels reptes als quals gent emprenedora amb vocació social està oferint solucions disruptives, basades en projectes econòmics sostenibles i sota fórmules empresarials diverses.

Més enllà d’estar en boca de tothom com una de les principals estratègies de reducció de la desocupació, Catalunya ha avançat en la visibilitat d’una activitat emprenedora que no respon només a una voluntat individual orientada al lucre o, com a mínim, a l’autososteniment, sinó com un vehicle per satisfer necessitats i aspiracions humanes, tot contribuint a transformar la realitat de manera positiva.

Emprenedoria social

Aquest corrent emprenedor al què anomenem, des de fa ben poc a casa nostra, “emprenedoria social” és un concepte que respon a fronteres molt líquides, mirades molt diferents i maneres d’abordar-la i de donar-hi suport prou diverses. Una “biodiversitat” que des de la Comissió Europea es considera rica i necessària i que, en el marc de la primera conferència europea sobre emprenedoria social celebrada els passats 16 i 17 de gener de 2014, porta a afirmar que “l’emprenedoria social no és un nou sector empresarial, sinó una nova dimensió de com fer empresa”.

L’emprenedoria social està formada per persones i col·lectius amb inquietuds, que proposen solucions innovadores a nous reptes socials. Són persones que utilitzen estratègies empresarials per organitzar, crear i administrar organitzacions orientades al canvi social, conciliant l’enfocament econòmic amb els reptes socials i ambientals que aborden, i que mesuren el seu retorn en termes de capital social. Les fórmules d’emprenedoria social són molt diverses i segueixen diversos models a tot el món.

Fotografiar una realitat en construcció

La societat catalana ha vist en els darrers quatre anys canvis molt importants en la forma d’entendre en general l’emprenedoria i, en particular, el seu paper en l’abordatge dels actuals reptes socials, ambientals, econòmics i culturals.

En paral·lel, doncs, al creixement i sobretot al reconeixement d’aquesta manera de fer empresa, a Catalunya han anat sorgint un bon nombre d’entitats i d’institucions de diversa naturalesa i finalitat, que han decidit apostar-hi i promoure’l. Així s’ha anat configurant un variat conjunt d’actors, alguns amb llarg i sobrat recorregut, la majoria de recent gestació i molts d’ells responent en si mateixos a projectes d’emprenedoria social. Un entorn afavoridor d’aquest cultura emprenedora, que té per vocació fer néixer, créixer i enfortir iniciatives emprenedores orientades al canvi social.

Fotografiar aquesta realitat és rellevant en un moment d’efervescència i pluralitat, de sorgiment de noves iniciatives promotores de l’emprenedoria social; un moment en el què administracions i entitats públiques, universitats, entitats financeres, teixit empresarial i teixit social, miren amb interès i expectació aquestes iniciatives emprenedores, oferint-los un variat dispositiu de recursos al seu servei.

L’aflorament d’un teixit de relacions, intercooperacions i complementarietats, en aquest entramat cada vegada més frondós i interrelacionat, hauria d’esdevenir un ecosistema afavoridor del sorgiment de noves iniciatives emprenedores, així com de creixement, reconeixement i sosteniment de les ja existents.

El Mapa de l’Emprenedoria Social a Catalunya

Mapa emprenedoria social

El Mapa de l’Emprenedoria Social a Catalunya mostra, doncs, una visió general actual –sotmesa canvis i evolució– dels agents que desenvolupen accions de suport als projectes d’emprenedoria social, en qualsevol de les seves fases –idea, creació o creixement–  i en tots els àmbits territorials –des del local fins a l’internacional. Aquest mapa és una primera identificació de la diversitat d’entitats i institucions que promouen projectes d’emprenedoria social de manera puntual o continuada; es tracta d’una eina per continuar ampliant l’emprenedoria social a Catalunya.

Una eina que es troba sota l’aixopluc d’@EmprenSocial, el Programa Marc promogut per la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya, que ha fet una aposta decidida per ampliar i enfortir l’emprenedoria social al conjunt de la societat catalana.

Guernica Facundo, LabCoop

El 2011 Esade i BBVA va llançar Momentum Project per donar suport al sector de l’emprenedoria social a Espanya . Iniciatives que neixen de la identificació d’un problema social i utilitzen principis empresarials per donar-li una solució . Momentum Project vol ajudar a escalar aquest doble impacte social i empresarial.

momentum_project

Ja són més de 46 les empreses que han participat en les edicions d’Espanya , Mèxic i Perú . Són iniciatives que mantenen gairebé 3.000 llocs de treball i que, conjuntament, facturen al voltant de 30 milions d’euros .

Momentum Project és un programa integral de formació, acompanyament estratègic, visibilitat, finançament i seguiment. Els requisits per participar-hi són:

• Impacte social rellevant , sostenible econòmicament , innovador i escalable.

• 2 anys en operació.

• Mínim 2 empleats en plantilla.

• Mínim 100.000 € d’ingressos anuals.

• Màxim un 50% d’ingressos provinent de donacions i / o subvencions.

• Activitat i impacte a Espanya.

Després de la excel·lent acollida del Programa, recentment s’ha obert el procés d’inscripció per Momentum Project Espanya 2014 (quarta edició). Fins al 17 de febrer, es podran presentar candidatures) . La intenció és arribar a emprenedors que, amb la seva activitat, produeixen un impacte social rellevant .

Momentum Project viatjarà el 16 de gener a Saragossa, el 20 a Bilbao i a finals de mes a Màlaga, per informar sobre el programa i aclarir qualsevol dubte . Podeu trobar més informació a la pàgina web del programa, o contactar amb contacto@momentum-project.org

Amb una àmplia i activa participació, el passat dimecres 20 de novembre es va celebrar la cloenda de la tercera edició del Programa @EmprenSocial,  on vam poder comprovar cóm anem avançant i cóm Catalunya és un referent d’emprenedoria social. Estem contents i volem continuar  aquest camí , perquè aquest Programa marc és una bona contribució per ampliar i enfortir l’emprenedoria social a Catalunya, i això significa que hi ha més persones i més entitats i institucions compromeses en donar respostes, des d’una gestió eficient i perseguint un interès col·lectiu, als reptes socials actuals. Perquè l’emprenedoria social està present de manera més amplia als diferents sector socials i econòmics com un corrent emprenedor que identifica necessitats socials i desenvolupa fórmules i eines innovadores per a abordar-les, generant un impacte positiu.

FDSC_0205

Imatge de la Jornada de Cloenda del Programa @EmprenSocial 2013

Dos pilars son la base d’aquest avenç: el Consell Assessor en el que participen i estan implicades vint-i-sis entitats i organitzacions públiques i privades compromeses amb l’emprenedoria social: Alumni UB, Barcelona Activa, BBVA, CECOT, Cooperativa SUARA, Diputació de Barcelona, EADA, Esade, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Fundació Pimec, Fundació Prevent, GlobaLleida, Grup Clade, IESE, IesMed, Obra Social “la Caixa”, Fundació Catalunya la Pedrera, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, Labcoop, Ship2B, Universitat de Barcelona, COBOI. Sant Boi de Llobregat i els Departaments d’Empresa i Ocupació, Economia i Coneixement i Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

El segon pilar són els emprenedors i emprenedores que s’esforcen i treballen per fer viable i fer créixer els seus projectes empresarials i aconseguir impacte econòmic i social alhora. Vint-i-set projectes han participat durant aquest any en el Programa realitzant diverses activitats orientades a enfortir les seves viabilitats econòmiques, adequar les seves estratègies, ampliar l’impacte social o millorar habilitats comunicatives i capacitats comercials.  Són projectes que treballen en sectors tan diversos com l’agricultura ecològica, els serveis a les persones, el desenvolupament d’eines tecnològiques i plataformes o les comunicacions. Ho fan per a resoldre diferents necessitats socials com són la millora de l’accessibilitat, l’apropament de la informació a la ciutadania, la inserció de persones amb sensibilitats diferents o el recolzament als petits productors .

Els emprenedors socials participants a la tercera edició del Programa @EmprenSocial

Els emprenedors socials participants a la tercera edició del Programa @EmprenSocial

El programa @EmprenSocial és un bon exemple de cooperació entre institucions públiques i privades per sumar esforços i recursos amb una finalitat comú. Tenim encara molt camí per recórrer perquè l’emprenedoria social sigui una model eficient i ampli que doni respostes als cada dia mes nombrosos reptes socials . Ben segur que ho farem millor si podem fer-ho  junts .

Maravillas Rojo
Responsable del programa @EmprenSocial
Direcció general d’economia social i cooperativa i treball autònom
Departament d’empresa i ocupació
Generalitat de Catalunya

Desprès d’un interval de descans estiuenc reprenem amb energia renovada les activitats i propostes per seguir enfortint l’emprenedoria social a Catalunya.

El Programa @EmprenSocial segueix endavant. I ho fa amb més socis, perquè ja són vint-i-sis les entitats i institucions sòcies que, de manera complementària, ofereixen un ampli ventall de programes i activitats per potenciar y ampliar aquest nou corrent emprenedor. Amb la voluntat de coordinar accions i activitats, el passat 17 de setembre es va reunir novament el Consell Assessor del Programa @EmprenSocial, que reuneix representants de les vint-i-sis entitats sòcies. A la reunió es van repassar activitats i avenços i es van proposar accions pel proper trimestre.

PIMG_3163

Accions com les que proposa el projecte CoBoi, el programa de la UB o Ship2B, que afavoreixen  el llançament de noves idees; programes com Momentum Project del BBVA i ESADE o el Programa de la Fundació la Caixa, que faciliten la creació i el creixement d’empreses sostenibles que afronten reptes socials i que persegueixen impacte social i econòmic; iniciatives com la Xarxa d’Economia Social de Barcelona Activa, que contribueix a  donar visibilitat d’aquest corrent emprenedor i dels seus protagonistes a la ciutat, o la Xarxa Agrosocial de la Fundació Catalunya la Pedrera, que fa possible el creixement i la sostenibilitat d’empreses agrosocials. O bé la promoció d’ empreses socials en el sector mediambiental que es fa des de el Departament de Territori i Sostenibilitat, o la que fa IesMed a la Mediterrània  . Son també crèdits en condicions especials, com els que facilita Acció Solidària Contra l’Atur; activitats de  formació com les que ofereixen EADA, ESADE, IESE, la UOC, la UB i la UAB o les que proposen la Diputació de Barcelona, LabCoop i Global Lleida. També ofereixen serveis entitats com la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Cecot, Fundació Pimec, Fundació Prevent, Suara o el  Grup Clade.

Progressen els tallers formatius i les activitats programades a @EmprenSocial 2013, que es gestiona des de la Fundació Empresa i Ciència, i que acompanyen a trenta projectes emprenedors per millorar la seva viabilitat. Finalitzat el taller d’Orientació Estratègica, el d’Habilitats Comunicatives i el de Comercialització. Aquest trimestre es completaran els tallers de Finançament i d’ Aliances estratègiques.

La nostra presencia a les xarxes socials s’amplia contribuint a la difusió i a la comunicació sobre l’emprenedoria social. A twiter (@EmprenSocial)  ja tenim gairebé 3.000 seguidors, i més de 800 amiccs a Facebook ; i disposem de més de cent vídeos al canal emprendoriasocial de You Tube.

Els reptes que tenim per endavant per ampliar l’emprenedoria social a Catalunya amb més viabilitat, més visibilitat i més complementarietat,son molt engrescadors i requereixen de la convicció i l’esforç constant i complementari de tots nosaltres, perquè sabem que és possible i que és  necessari que cada dia hi hagi mes empreses que siguin capaces de aconseguir conjuntament impacte social i econòmic.

Maravillas Rojo, Responsable @EmprenSocial

20 empreses, entitats ciutadanes, iniciatives d’economia social, bancs, institucions i universitats formen part del grup assessor de CoBoi, el Laboratori Cívic d’Emprenedoria Social de Sant Boi. Aquest col·lectiu, que es va constituir el 3 de juliol a l’equipament La Gralla, donarà suport al procés de creació de la iniciativa d’economia social impulsada per l’Ajuntament de Sant Boi.

CoBoi té com a objectiu fer costat a persones i entitats que volen dur a terme projectes d’emprenedoria social, contribuir a incrementar-ne les possibilitats d’èxit i donar a conèixer l’aportació d’aquest tipus d’iniciatives al desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació en l’actual context econòmic. A dia d’avui, 60 persones emprenedores formen part de la comunitat de CoBoi.

Reunión del grupo asesor del COBOI

Per la seva part, el grup assessor de CoBoi està integrat per 20 experts en economia social i representants d’organitzacions i entitats públiques i privades que duen a terme actuacions en aquest àmbit. La seva funció és assessorar el procés de creació del Laboratori Cívic d’Emprenedoria Social. Inicialment està format per 17 persones, tot i que al setembre s’hi sumaran altres membres.

Reunión del grupo asesor del COBOILa sessió de constitució del grup assessor va tenir lloc el 3 de juliol a La Gralla amb la presència de l’alcalde, Jaume Bosch, i el tinent d’alcalde de Governança i Ciutadania, José Ángel Carcelén. Com a convidada especial hi va intervenir la coordinadora del Programa @EmprenSocial del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Maravillas Rojo.

INTEGRANTS DEL GRUP ASSESSOR DE COBOI

EMPRESES: Prologis, Leroy Merlin, Synthon i Washington Internacional

BANCS: Kutxabank

ENTITATS DE SANT BOI. Institució Balmes, Consell de Ciutat de Sant Boi, Fundació Marianao i Federació Els Garrofers

ALTRES ENTITATS: Federació de Cooperatives de Treball, PIMEC i Global Lleida (Ajuntament de Lleida)

INICIATIVES D’ECONOMIA SOCIAL: Suara Cooperativa, HUB Candidate Barcelona i Economia del bé comú

INSTITUCIONS: Generalitat de Catalunya – Programa @EmprenSocial

MÓN FORMATIU: UNED-Campus 365, Fundació Llor, ESADE i Universitat de Barcelona (Comissionada pel Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprendedoria Social)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 76 other followers