El Programa marc @EmprenSocial ha estrenat fa uns dies la seva nova web. Aquesta web agrupa els diferents recursos i eines útils per els emprenedors i emprenedores socials de Catalunya.

Per tal d’unificar els recursos, des d’avui, el Bloc d’@EmprenSocial el podreu seguir aquí.

El passat 13 de novembre es va celebrar una jornada de retrobament dels participants a les diferents edicions del programa @EmprenSocial, amb l’objectiu de seguir generant sinèrgies entre les diferents iniciatives. Projectes amb més o menys recorregut, amb més o menys nivell de maduresa, però amb un element comú indispensable, l’ambició col·lectiva per maximitzar el seu impacte social. Els emprenedors van compartir els elements clau que els han permès continuar avançant en l’assoliment dels reptes socials que un dia els va fer néixer, així com confiar-se que, tot i l’esforç i la tenacitat, encara han de superar alguns obstacles per poder esdevenir empreses socials consolidades i amb models de negoci amb capacitat d’adaptar-se a la realitat canviant de l’entorn.

Maravillas Rojo, coordinadora del programa @EmprenSocial, va obrir el rencontre fent balanç de tot el camí recorregut, d’aquestes tres edicions que, poc a poc, han anat enfortint i enriquint l’ecosistema de l’emprenedoria social a Catalunya; cadascuna de les iniciatives ha sabut aportar quelcom de característic i propi a aquesta xarxa que creix dia a dia. A partir d’aquí, l’equip de Tandem Social, va explorar el model CANVAS, una eina de gran utilitat per a la generació de models de negoci sostenibles. Ho va fer visualitzant exemples reals que fossin il·lustratius i a través dels quals les diferents iniciatives poguessin projectar-se. Aquesta activitat va donar peu a la identificació, per part de cadascuna de les empreses socials assistents, d’aquells elements del model de negoci que han esdevingut claus per a la continuïtat de les mateixes. Addicionalment, també es van posar sobre la taula les principals dificultats, en relació amb la consolidació del model de negoci social, a les quals han d’enfrontar-se les diferents iniciatives. Va cloure l’acte Xavier López, Director General del Departament d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, que va recordar la importància de continuar treballant conjuntament i potenciant les sinèrgies entre les iniciatives d’emprenedoria social com a element indispensable per a assolir els reptes socials del país.

Ben segur que aquesta trobada és la primera de moltes més, l’objectiu de les quals és i sempre serà continuar treballant per a la transformació dels reptes socials.

@EmprenSocial estrena web plena de continguts i recursos relacionats amb l’ecosistema de l’emprenedoria social a Catalunya. Un convidem a entrar-hi i a fer-ne ús.

Web EmprenSocial

b-ready-logo3Ship2B, amb la col·laboració del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, llança la primera acceleradora de start-ups socials a Catalunya.

A través del programa B-Ready, la Fundació Ship2B prepararà i acompanyarà 10 emprenedors socials perquè puguin augmentar les seves vendes, obtenir finançament i consolidar el seu equip. Per aconseguir-ho, Ship2B posarà a disposició dels emprenedors més de 750.000 euros a través del club d’inversors privats de Ship2B, “B-Angels”, format per una sèrie de socis financers com Creas, Nauta Capital, Inveready, GiCoop, IEF, Asproseat, Roca-Salvatella i les xarxes de Business Angels d’IESE i ESADE, entre altres. Membres destacats d’aquest club faran, al mateix temps, de mentors als equips participants, complementant la formació impartida amb la seva experiència i contactes.

El llançament del programa B-Ready representa un pas endavant en el procés de consolidació de l’emprenedoria social al nostre territori, ja que permetrà donar un impuls, tant a nivell comercial com financer, a tots aquells projectes que s’han anat creant en el darrers anys, alguns dels quals han passat pel Programa d’Emprenedoria Social de la Generalitat de Catalunya @EmprenSocial. La canalització de finançament privat cap a aquestes empreses socials suposa també un pas més cap a la normalització d’un sector encara petit però altament estratègic per Catalunya.

A més, és un exemple clar de col·laboració publico-privada, on la Generalitat ha preferit apostar per recolzar una iniciativa de la societat civil enlloc de crear un programa propi, amb la finalitat d’optimitzar recursos i maximitzar l’eficiència.

Qui pot participar al  B-Ready?

B-Ready s’adreça a emprenedors que aportin alguna solució innovadora a problemes socials, culturals o mediambientals. Els candidats han de tenir l’activitat comercial engegada (han d’estar facturant), un model de negoci clar, menys de 3 anys d’activitat i necessitar més de 50.000 euros de finançament. Per escollir als participants es valoraran aspectes com l’impacte social, la sostenibilitat, la innovació, les possibilitats de créixer i l’equip emprenedor.

Per a tots aquells emprenedors que estiguin interessats en participar, la convocatòria romandrà oberta del 4 d’abril al 9 de maig.

 Més informació aquí

Per Maravillas Rojo, coordinadora del Programa @EmprenSocial.

Des de fa tres anys, tinc la satisfacció de treballar i compartir amb moltes persones i entitats  l’impuls a l’emprenedoria social. Ara, quan finalitza tercera edició del Programa Marc @EmprenSocial, m’agradaria fer un breu balanç.

Durant aquest període hem constatat cóm un ampli nombre de persones emprenedores, amb molta empenta i il·lusió, decidits a dedicar esforços i recursos, i moguts per l’interès col·lectiu, ens presentaven els seus projectes. El seu objectiu era participar al Programa i aconseguir enfortir la viabilitat de les seves iniciatives i  ampliar la seva visibilitat.

Més de cinc-cents  projectes s’han inscrit als diferents processos de selecció. Persones emprenedores que tenien una idea al cap, alguns  tot just estaven començant i altres portaven un recorregut empresarial i tenien voluntat de renovar-lo.  Gairebé tots creien que el seu projecte es podia identificar amb els objectius de l’emprenedoria social.  Prop d’un centenar han participat al Programa.

Les diverses convocatòries d’entitats sòcies, com la Fundació Obra Social “la Caixa”, Momentum Project, del BBVA i ESADE, Ship2B o CoBoi, també han tingut una amplia acollida.

Veiem que hi ha moltes persones amb inquietuds, que identifiquen reptes socials i que son capaces de gestionar respostes per afrontar-los des de l’interès col·lectiu.

Perquè a Catalunya tenim una enriquidora i centenària historia d’empreses d’economia social i cooperativa, des de la que podem  afrontar els canvis socials i econòmics actuals, que ens estimula  a identificar i renovar les maneres de respondre i gestionar els nous reptes socials, que enriqueixin i complementin les existents.

En el nou context conviuen diversos models d’empresa que comparteixen, des de singularitats pròpies, la seva contribució al desenvolupament d’una economia social.

Un d’aquests models és el que representa el corrent de l’emprenedoria social que, tot i la seva diversitat,  comparteix un objectiu basic,el que significa aconseguir impacte econòmic i social conjuntament. Impacte econòmic perquè vol  ser sostenible i impacte social, perquè deliberadament vol que sigui positiu.

L’emprenedoria social no es defineix per la seva forma jurídica, sinó perquè gestiona recursos i perquè aconsegueix impacte social positiu. Podem identificar formes diferents d’emprenedoria social, segons el tipus de col·lectiu que hi treballa, el tipus de producte que proporciona, o el perfil de client a qui s’adreça.

Tenim molts i bons exemples d’empreses amb impacte en inserció laboral, entre ells molts Centres Especials de Treball (El Rosal, Apunts, TEB , Teixidors, Grup Èxit …), empreses d’inserció (Trini Jove, Formació i Treball … ) i molts d’altres.  També hi ha empreses que tenen impacte pel producte o servei que ofereixen  (Granja escola l’Auró, ANIA, Grow in Pallet, Femmefleur, Compensanatura, els horts urbans, la producció i distribució de productes ecològics i de proximitat, etc )  i també d’empreses que impactem pel seus usuaris com, per exemple, Som Energia.

A més de les persones emprenedores que fan possible els projectes empresarials, l’altre gran actiu és l’ampli i divers nombre d’entitats i institucions que, compartint objectius i propostes per ampliar l’emprenedoria social, hem volgut treballar junts i complementar-nos per tal d’enfortir un ecosistema i donar-li més permeabilitat i presencia  al conjunt de la societat i dels àmbits econòmics.

Però encara hi ha més. Al creixent nombre de persones emprenedores que s’identifiquen com a emprenedors socials, i a l’ampli nombre d’entitats que compartim i complementem les nostres activitats per ampliar aquest corrent, s’hi estan sumant molts d’altres.

Entitats privades o publiques, amb productes i serveis diversos, que s’adrecen a tot tipus d’emprenedors o específicament a emprenedors socials.

Així, hem sentit parlar d’emprenedoria social a directius de  les  escoles de negoci i universitats, i hem vist com s’incorpora als seus programes acadèmics, als màsters i als postgraus. Hem vist com entitats financeres  fan propostes i  dissenyen productes a mida; com s’organitzen consultories especifiques on s’incorpora aquesta línia; com apareixen noves propostes de llançadores, incubadores, acceleradores, Business àngels o Fòrums d’inversió d’impacte Social, adreçades a aquests emprenedors i emprenedores. I cóm en àmbits de promoció de l’emprenedoria, s’incorpora també aquest corrent.

 Anem avançant, però hi ha molta feina encara. Per això hem volgut identificar i donar a conèixer, amb aquest  primer mapa, els actors que promouen l’emprenedoria social a Catalunya, per constatar que hi ha un ampli nombre d’entitats i empreses que treballen per ampliar en bones condicions l’emprenedoria social a Catalunya.

Perquè volem permeabilitzar i normalitzar la presencia al conjunt de la societat, i als diferents àmbits econòmics, l’existència i la proposta d’una manera de fer activitat econòmica .

Mapa emprenedoria social

Avui,  en un mon en el que és urgent reclamar que la desigualtat  se situï al centre del debat econòmic, ampliar l’emprenedoria social és una contribució, potser petita però significativa. Per fer visible que és possible una altra manera de fer activitat econòmica, i crear valor i ocupació. Per això comptem amb moltes persones emprenedores i també amb moltes entitats i institucions, com els que apareixen al mapa d’actors de l’emprenedoria social a Catalunya,  que aposten per donar-li suport i visibilitat.

Emprendre quan es té vocació social

Alimentar-se saludable i ecològicament, autogestionar la pròpia salut, contribuir a la inserció sociolaboral de persones en situació d’exclusió, transformar el model de consum energètic d’acord amb els límits de la Terra, col·lectivitzar l’accés a la cultura, modificar els rols de gènere, millorar les relacions paterno-filials, desestigmatitzar les persones amb malalties mentals, etc. són alguns dels reptes als quals gent emprenedora amb vocació social està oferint solucions disruptives, basades en projectes econòmics sostenibles i sota fórmules empresarials diverses.

Més enllà d’estar en boca de tothom com una de les principals estratègies de reducció de la desocupació, Catalunya ha avançat en la visibilitat d’una activitat emprenedora que no respon només a una voluntat individual orientada al lucre o, com a mínim, a l’autososteniment, sinó com un vehicle per satisfer necessitats i aspiracions humanes, tot contribuint a transformar la realitat de manera positiva.

Emprenedoria social

Aquest corrent emprenedor al què anomenem, des de fa ben poc a casa nostra, “emprenedoria social” és un concepte que respon a fronteres molt líquides, mirades molt diferents i maneres d’abordar-la i de donar-hi suport prou diverses. Una “biodiversitat” que des de la Comissió Europea es considera rica i necessària i que, en el marc de la primera conferència europea sobre emprenedoria social celebrada els passats 16 i 17 de gener de 2014, porta a afirmar que “l’emprenedoria social no és un nou sector empresarial, sinó una nova dimensió de com fer empresa”.

L’emprenedoria social està formada per persones i col·lectius amb inquietuds, que proposen solucions innovadores a nous reptes socials. Són persones que utilitzen estratègies empresarials per organitzar, crear i administrar organitzacions orientades al canvi social, conciliant l’enfocament econòmic amb els reptes socials i ambientals que aborden, i que mesuren el seu retorn en termes de capital social. Les fórmules d’emprenedoria social són molt diverses i segueixen diversos models a tot el món.

Fotografiar una realitat en construcció

La societat catalana ha vist en els darrers quatre anys canvis molt importants en la forma d’entendre en general l’emprenedoria i, en particular, el seu paper en l’abordatge dels actuals reptes socials, ambientals, econòmics i culturals.

En paral·lel, doncs, al creixement i sobretot al reconeixement d’aquesta manera de fer empresa, a Catalunya han anat sorgint un bon nombre d’entitats i d’institucions de diversa naturalesa i finalitat, que han decidit apostar-hi i promoure’l. Així s’ha anat configurant un variat conjunt d’actors, alguns amb llarg i sobrat recorregut, la majoria de recent gestació i molts d’ells responent en si mateixos a projectes d’emprenedoria social. Un entorn afavoridor d’aquest cultura emprenedora, que té per vocació fer néixer, créixer i enfortir iniciatives emprenedores orientades al canvi social.

Fotografiar aquesta realitat és rellevant en un moment d’efervescència i pluralitat, de sorgiment de noves iniciatives promotores de l’emprenedoria social; un moment en el què administracions i entitats públiques, universitats, entitats financeres, teixit empresarial i teixit social, miren amb interès i expectació aquestes iniciatives emprenedores, oferint-los un variat dispositiu de recursos al seu servei.

L’aflorament d’un teixit de relacions, intercooperacions i complementarietats, en aquest entramat cada vegada més frondós i interrelacionat, hauria d’esdevenir un ecosistema afavoridor del sorgiment de noves iniciatives emprenedores, així com de creixement, reconeixement i sosteniment de les ja existents.

El Mapa de l’Emprenedoria Social a Catalunya

Mapa emprenedoria social

El Mapa de l’Emprenedoria Social a Catalunya mostra, doncs, una visió general actual –sotmesa canvis i evolució– dels agents que desenvolupen accions de suport als projectes d’emprenedoria social, en qualsevol de les seves fases –idea, creació o creixement–  i en tots els àmbits territorials –des del local fins a l’internacional. Aquest mapa és una primera identificació de la diversitat d’entitats i institucions que promouen projectes d’emprenedoria social de manera puntual o continuada; es tracta d’una eina per continuar ampliant l’emprenedoria social a Catalunya.

Una eina que es troba sota l’aixopluc d’@EmprenSocial, el Programa Marc promogut per la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya, que ha fet una aposta decidida per ampliar i enfortir l’emprenedoria social al conjunt de la societat catalana.

Guernica Facundo, LabCoop