Les persones reunides el 3 d’octubre a la trobada #impuls van manifestar un interès i consens per la creació d’una xarxa d’emprenedoria social a Catalunya. Les aportacions dels presents van constituir el discurs sobre quina hauria de ser la finalitat i els factors d’impuls de la xarxa. (Aquí trobeu el vídeo de la presentació i de les conclusions de la jornada)

La Xarxa que imaginen els participants és:

Una Xarxa que construeix comunitat i discurs entre persones i institucions implicades en l’emprenedoria social.
… que impulsa un ecosistema de l’emprenedoria social,
… un entorn favorable i sostenible a l’intercanvi de recursos, idees, activitats i capacitats que permetin fer néixer i créixer als emprenedors i emprenedores socials,
… que promou la construcció identitària i de discurs,
… esdevenint un espai comú, lloc de debat i trobada de l’emprenedoria social.
Una xarxa amb presència, notorietat, reconeixement i seducció, que incideix amb propostes en l’àmbit social, polític i econòmic.
… amb capacitat d’incidència,
… constituint-se com un referent en l’àmbit de l’emprenedoria social i com a interlocutor davant l’administració, la societat i altres xarxes,
… una xarxa que genera propostes de caràcter polític i legislatiu.
Una Xarxa que fa més visible i àmplia l’emprenedoria social amb generació i atracció de coneixement i talent, socialitzant-lo a partir de recursos oberts.

*núvol conceptes amb les aportacions dels participants

Els factors d’impuls que faran avançar la xarxa d’emprenedoria social de Catalunya:

Disposar d’un model singular i integrador.
… amb recursos innovadors.
Fomentar el sentit de pertinença des de la diversitat, la complementarietat i la confiança.
… amb una base social àmplia, plural i diversa,
… i uns participants compromesos.
Garantir un Pla d’acció, coordinació i lideratge que comparteixi el valors.
… orientat amb eficàcia i utilitat,
… amb objectius concrets, clars, definits, acotats en el temps i engrescadors,
… que consideri les necessitats i demandes (enfoc a la demanda)
Garantir Espai comú i compartir.

*núvol conceptes amb les aportacions dels participants

Advertisements