Per Guernica Facundo

Des del Programa d’Emprenedoria Social a Catalunya hem elaborat una selecció de recursos que a dia d’avui a Catalunya estan al servei de l’emprenedoria social,  al vostre servei.

Si bé que aquest recull no ha estat exhaustiu, la voluntat ha estat oferir una mostra amplia d’allò que a dia d’avui teniu a l’abast les persones i organitzacions que decideixen emprendre socialment per tal de, més enllà del què es desenvolupa específicament per a persones emprenedores socials, obrir el ventall de recursos que també els poden ser d’utilitat.

Els recursos han estat ordenats en dos grans blocs. Un primer en el que s’inclouen els recursos específics per a l’emprenedoria social que han anat sorgint a Catalunya i a l’Estat espanyol en els darrers temps, així com una referència als principals recursos a nivell mundial. Aquests i altres recursos d’abast internacional quedaran recollits més àmpliament a l’estudi de “Bones practiques internacionals de suport als emprenedors socials”.

Un segon bloc en el que s’han seleccionat els recursos que, tenint per públic objectiu les persones i les organitzacions amb iniciativa emprenedora, social i/o ambiental, i sense ser específics, poden ser d’utilitat per a l’emprenedoria. La major part d’aquests recursos es desenvolupen a Catalunya, una petita part a tot l’Estat espanyol i una reduïda selecció a nivell mundial.

Cada recurs està descrit amb una breu fitxa en la que es recullen les seves principals característiques: on es poden trobar, qui els impulsa, què ofereixen, com adreçar-s’hi, quina activitat han tingut fins a l’actualitat i a qui van adreçats. Disposeu d’una versió en PDF i un cercador en línia. Cada recurs està identificat segons la seva tipologia (Assessorament, Instal·lació, Finançament, Formació i Intercanvi). Així mateix s’identifica a quina fase de la iniciativa emprenedora s’orienta: la Incubació d’idees, la Creació, i el Creixement i expansió.

Esperem doncs que aquest recull sigui de la vostra utilitat i que pugui ampliar-se en breu amb nous i millors recursos al vostre abast.

Guernica Facundo

Complementum Consultoria

Advertisements