Per Maravillas Rojo

Avui, al nostre país, encara no hi ha massa crítica suficient de productes financers específics que siguin accessibles pels emprenedors socials. Tampoc hi ha prou demanda per part d’aquests emprenedors. De fet, el problema és més de base: encara hi ha poques experiències d’emprenedoria social que es puguin posar d’exemple per entendre de quina manera es pot accedir a finançament, per crear o tirar endavant una empresa social.

Tot i així, no partim de zero, tenim alguns referents de productes financers ‘específics’ per a emprenedors socials. Així, podem citar experiències com les de ‘Coop 57‘ o la de ‘FIARE‘, que estan actuant en aquest sentit. També podem referir-nos al Fons Capital d’Inclusió impulsat des de Caixa Catalunya que ara està en fase de desinversió, que va permetre al seu moment consolidar algunes iniciatives, com Fundació Futur o l’Olivera. Ara s’anuncien  nous fons socials com ‘CREAS Fondo Social‘ o ‘ISIS Capital‘, que no són encara operatius.

Però el que és esperançador és que destacades entitats financeres com el BBVA o La Caixa hagin decidit posar en marxa programes específics incorporant finançament per ampliar la creació i el creixement d’aquest corrent emprenedor.

Els productes financers generalistes, i que són accessibles a qualsevol emprenedor, presenten evidents ‘barreres’ quan es tracta d’emprenedors socials. Una d’aquestes és la manca de garanties, sobretot en projectes en la seva fase de creació. Aquesta mancança podria atenuar-se amb un ‘aval tècnic’ en el cas de projectes que tenen acompanyament  (com és el cas de les iniciatives del Programa de la Generalitat o d’altres) o amb una filantropia renovada que estimuli la aportació de recursos vinculats a l’objectiu de l’empresa social.

Tanmateix, els Fons de Capital Risc i/o els Business Angels es mostren interessats en invertir en projectes d’emprenedoria social, però es troben que n’hi ha pocs que es puguin considerar ‘finançables’ segons els seus criteris. Es tracta de projectes de dimensió petita (normalment amb necessitats d’inversió inferiors a 100.000 €) i amb expectatives de retorn baixes.

Cal doncs que identifiquem productes financers, sistemes d’accés a finançament i emprenedors socials que han accedit a aquests productes per tal d’ampliar el seu abast, tant pel que fa tant a l’oferta com a la demanda.

Aquest és un dels objectius de la Primera Jornada per al Finançament de la Innovació i l’Emprenedoria Social que celebrem el proper dia 7 de novembre i en la que tindrem l’oportunitat de conèixer experiències concretes de diversos emprenedors socials que estaran acompanyats de les entitats financeres que els han donat resposta a la seva necessitat.

Maravillas Rojo

Advertisements