Per Conxita Herms

Sentim sovint –i més en aquests darrers temps- que l’accés al finançament és molt difícil, especialment pels emprenedors socials. Però, podem parlar de “necessitats financeres en general? Constatem que les necessitats són diferents en funció de la fase en la que es trobi la iniciativa.

Quan comença, l’emprenedor sovint disposa únicament d’una bona idea i de molta empenta. No acostuma a disposar de patrimoni, ni de garanties. I no només necessita finançament, li cal  consell, acompanyament i contactes.

Durant els estadis inicials, l’emprenedor social necessita la tranquil·litat econòmica per a poder centrar-se en el seu projecte. No es tracta de grans inversions. Sovint es tracta, senzillament, d’aconseguir el temps necessari per a dedicar-lo a la iniciativa. No sempre pot prescindir dels ingressos regulars que li proporciona una feina; i per emprendre calen tots els esforços. Per això són tan útils les iniciatives com les d’Ashoka, que aporta un “salari” durant tres anys per a que l’emprenedor es pugui centrar a tirar endavant el seu projecte. També són importants els programes integrals de suport , que aporten finançament i acompanyament, com va ser el Fons de Capital d’Inclusió de Caixa Catalunya o el que recentment ha anunciat Fundació la Caixa.

En l’estadi inicial, pot ser valuosa la figura d’un Business Angel que “s’enamora” del projecte i decideix invertir-hi, aportant també el seu “expertise” i xarxa de contactes.  Tot i que el Business Angel ha apostat tradicionalment per negocis amb un potencial de retorn important –al sector de noves tecnologies, per exemple– cada vegada més ens trobarem amb un perfil més filantrop, que inverteix il·lusionat en projectes culturals –ja està passant- o socials.

Una vegada el projecte consolidat, en marxa, amb una activitat, una facturació, uns resultats, ja trobem més oferta financera. Les entitats financeres ofereixen  préstecs a curt termini o pòlisses de crèdit, que permeten superar “puntes” de tresoreria.

Quan el que vol la persona emprenedora  és créixer, canviar d’escala, calen inversions majors. És en aquest punt on es pot pensar en un soci que aporti el capital necessari i també aliança estratègica. O l’aportació d’un Fons de Capital Risc Social. Aquests fons –al nostre país encara són poc visibles- aporten capital i també assessorament i contactes. Les persones que hi inverteixen no volen només un retorn econòmic, sinó la confiança que amb els seus diners s’aconsegueix un impacte social. Iniciatives d’aquest tipus són CREAS, Fondo Social, i el vehicle financer que BBVA ha dissenyat pels projectes del programa MomentumProject.

El dia 7 de novembre tindrem ocasió de conèixer més experiències a la Jornada pel Finançament de la Innovació i l’Emprenedoria Social que farem a la seu del Departament d’Economia i Coneixement, a la Gran Via, 639 de Barcelona.

Conxita Herms

Advertisements