logo jornada-internacional-financament-emprenedoria-social

Lloc: Seu del Departament d’Economia i Coneixement, Gran Via de les Corts Catalanes, 639

Horari: 7 de novembre de 2011. Acreditacions a partir de les 9:30h

Descarrega el programa en  PDF

Ens trobem a un moment en el que un nou corrent emprenedor emergeix amb força: l’Emprenedoria Social. Un corrent format per persones que tenen inquietuds davant dels nous reptes socials i que utilitzen estratègies empresarials que concilien l’enfocament econòmic amb els reptes socials i mediambientals que aborden.

Les persones emprenedores socials demanden, com qualsevol iniciativa emprenedora, recursos financers per a iniciar la seva activitat o per a fer-la créixer. Constatem, no obstant, que al nostre país, hi ha escassa massa crítica, tant pel que fa a experiències en emprenedoria social com per productes financers específics.

Responent a aquesta necessitat i amb l’objectiu d’afavorir un espai de reflexió, coneixement i cooperació en l’àmbit del finançament de l’emprenedoria i la innovació social, un conjunt d’entitats financeres,institucions i emprenedors socials, organitzem aquesta Jornada, on volem:

  • Reflexionar a partir de les experiències que s’estan duent aterme a altres països.
  • Conèixer experiències concretes de finançament d’emprenedors socials, escoltant a entitats financeres i inversors que han confiat en projectes d’aquest tipus.
  •  Identificar les preocupacions dels inversors i els possibles incentius que podrien afavorir la creació d’instruments d’inversió.

Aquesta Primera Jornada Internacional pel Finançament de la Innovació i l’Emprenedoria Social s’emmarca entre les activitats del Programa de Suport a l’Emprenedoria Social que promou la Generalitat de Catalunya amb el suport del Fons Social Europeu.

Inscripcions: emprenedoriasocial@emprenedoriasocial.cat

Advertisements