Per Conxita Herms.

Això ens deia fa uns dies Cyrille Langerdoff, director de negocis internacionals del Crèdit Cooperatif i bon coneixedor de les eines financeres per a l’economia social. A un moment en que no als mercats no hi ha diners, això sembla una provocació.

Es referia als diners que concentren els Fons d’Inversió Social francesos,  que inverteixen en “empreses o emprenedors socials”, i que són alimentats per dues vies: els fons d’estalvi salarial (fons de pensions) i els fons d’estalvi solidari per a particulars, que han tingut un gran èxit els darrers anys, malgrat tenen una menor rendibilitat econòmica. Els fons d’estalvi solidari prioritzen l’impacte social sobre l’econòmic, tot i cercar la sostenibilitat.

A França, les empreses estan obligades per llei a proposar als seus empleats la possibilitat d’invertir en fons d’estalvi salarial solidari. Aquest mecanisme voluntari permet que els treballadors inverteixin fins a un 25 % del seu salari anual en un fons d’inversió a través de l’empresa mateixa, i que aquesta també aporti un percentatge de la inversió en seguretat social a aquest mecanisme. El fet d’obligar per llei a proporcionar unes alternatives solidàries per a aquestes inversions ha fet augmentar considerablement els fons disponibles per a les empreses socials i de reinserció a França. Una bona part d’aquests fons es canalitzen via France Active.

 France Active va néixer el 1988. Treballa a favor de la solidaritat i l’ocupació, finançant i acompanyant a empreses socials que creen llocs de feina per les persones més allunyades del mon laboral (aturats de llarga durada, discapacitats) i a persones amb dificultats que es volen auto ocupar.

La Societat d’Inversió de France Active (SIFA) és la primera societat d’inversió social a França, amb un capital de 78 milions d’euros. Financia les inversions o la necessitat de circulant d’empreses socials franceses, aportant capital o oferint garanties a préstecs bancaris.

Jean-Michel Lécuyer

El dia 7-novembre Jean-Michel Lécuyer, Director General de la SIFA, ens parlarà de l’experiència francesa a la primera Jornada per al Finançament de la Innovació i l’Emprenedoria Social.

Conxita Herms

Advertisements