Maravillas Rojo amb dos els participants a la Jornada: Ana Bella i Juan Ruiz

Per Maravillas Rojo

La convocatòria de la primera Jornada Internacional pel Finançament de la Innovació i l’Emprenedoria Social que tinguè lloc a Barcelona el 7 de Novembre va tenir una àmplia resposta i va reunir a quasi dues-centes persones interessades i implicades en l’emprenedoria social.

La Jornada va constituir per a molts dels qui hi vam participar un gran al·licient, va renovar l’esperança en la capacitat transformadora de moltes persones que impulsen projectes i  ens va apropar a experiències innovadores en matèria de redistribució de l‘estalvi i d’inversions d’impacte social.

Durant el matí vam conèixer experiències concretes en l’àmbit internacional, els Fons d’estalvi solidari, els Fons de capital risc social o venture philanthopy i altres iniciatives d’innovació financera per l’emprenedoria social. També vàrem compartir amb  persones entusiastes i compromeses amb els seus projectes, que ens van contagiar un entusiasme ple de realisme explicant les seves experiències a l’accedir o al facilitar recursos financers. Ens van demostrar que és difícil, però no és impossible, i que hi ha recorregut per innovar amb seriositat.

L’ambient i el contingut de la jornada són una bona mostra que el nou corrent que aporten els emprenedors socials està prenent cada dia més força. Que les persones son la clau dels projectes i que, quan hi ha persones compromeses en les entitats o en les  institucions, és possible innovar. També es va constatar la visibilitat que aporta el estar en xarxa i la necessitat de fer un salt d’escala per ampliar l’impacte social.

Cal seguir treballant. Es van recollir propostes: Dedicar un percentatge de la inversió dels plans de pensions a inversions d’impacte social per tal fer una redistribució més solidaria de l’estalvi; renovar la filantropia mitjançant noves organitzacions que la canalitzin; avançar en inversions d’impacte que vinculin la seva retribució a la rendibilitat social i financera. També es va proposar l’emissió de bons d’empreses socials, crear nous vehicles financers  o innovar en entitats de capital risc social.

Una jornada plena de vivències i propostes que farà més fort l’ecosistema de l’emprenedoria social.

Maravillas Rojo

Responsable del programa d’emprenedoria social

Generalitat de Catalunya

Advertisements