Sergi Capell, conductor del taller de “Barreres i incentius a la inversió en la iniciativa social”, fa un resum de les principals aportacions. El taller es va realitzar el passat 7 de novembre,  dins la  Primera Jornada Internacional pel Finançament de la Innovació i l’Emprenedoria Social.

Miquel Miró, director de la Fundació Seira, vinculada a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, exposava un seguit de barreres entre les que em sembla interessant destacar les següents:

 • Cal fugir de l’excessiu optimisme que presenten molts plans de negoci i ser més realistes.
 • L’inversor valora l’existència d’un bon equip de gestió.
 • És absolutament necessari que el projecte estigui adequadament documentat: informació detallada per inversors i prestamistes.
 • Cal explicar molt bé el retorn social.
 • Cal disposar d’un model d’anàlisi homogeni i aconseguir que tothom el conegui i l’utilitzi.

Jean-Michel Lécuyer parla dels incentius que han fet possible els fons d'estalvi solidari a França.

Jean Michel Lécuyer, director general de SIFA (Societat d’Inversió France Active) ens va permetre conèixer els avantatges del sistema d’incentius a la iniciativa social a França. En podem extreure aquestes reflexions:

 • La necessitat d’impulsar un canvi legislatiu que permeti la creació de fons d’inversió social a partir dels Plans de Pensions Col·lectius de les empreses i que incentivi alhora la inversió en aquests fons dels particulars.
 • Va repassar la fiscalitat que obtenen els qui col·laboren en la iniciativa social a França.
 • Ens va exposar las virtuts d’un sistema d’inversió que no només es limita a la col·laboració econòmica, sinó que acompanya en tot el procés de naixement de l’entitat social i, fins i tot, en el seu creixement assessorant i incentivant de manera destacada aquells projectes vertaderament innovadors.
 • Va insistir veritablement en aquest punt, cal que les empreses socials siguin innovadores.

 

Cyrille Langendorff durant la seva intervenció

Cyrille Langendorff, responsable de negoci internacional de Crédit Cooperatif i gran estudiós de diverses eines d’inversió social va destacar en les seves intervencions:

 • La necessitat que les iniciatives de emprenedoria social contemplin la possibilitat de realitzar aliances estratègiques, tant entre entitats socials com amb “empreses ordinàries”. Ho va destacar com element potenciador i que facilita, en moltes ocasions, la viabilitat econòmica dels projectes.
 • El model i el funcionament dels Social Impact Bonds, com a eina diferent i potenciadora de l’eficàcia i l’eficiència en determinades activitats socials, la gestió de les quals l’Administració Pública trasllada a organitzacions socials especialitzades.
 • Ens va explicar també de manera breu la iniciativa NEXII com a model per a inversionistes, empreses i fons que estan compromesos en oferir productes i serveis ètics d’alt contingut social i/o impacte ambiental.
 • Va voler destacar finalment, l’article “Una nova aliança pel canvi global” de Bill Drayton, fundador d’Ashoka, y Valeria Budinich.

Peru Sasia, president de FIARE, va ser molt concret en els missatges que ens va voler traslladar:

 • Va destacar la manca d’interès en la inversió social per part de les entitats de crèdit tradicional com a factor de fre important per al finançament a la iniciativa social.
 • Un factor important és que el proveïdor de serveis financers ha de sentir-se part de cada projecte social en el que inverteixi.
 • El intermediari financer ha de ser un mitjà real de connexió entre l’estalvi i el crèdit, és a dir, ha de poder i voler explicar als seus clients estalviadors que un dels seus objectiu és el crèdit a iniciatives socials i ha d’explicar la manera com ho fa, quines iniciatives i quina estratègia té per fer-ho.
 • No obstant, la seva opinió és que seria molt important pel sector social, que la major part del crèdit el generessin les entitats vinculades al mateix sector social, això permetria legitimar encara més els projectes.
 • Va insistir com Michel Lécuyer, en la necessitat que es generin projectes innovadors, però també cal que hi hagi nous productes de finançament innovadors.

Finalment encoratjar-vos en els vostres projectes i en reflexionar sobre ells en la línia que ens proposaven els nostres ponents.

Sergi Capell. Coordinador de l’Obra Social de Caja Madrid a Catalunya i Balears.

Advertisements