Fa uns mesos, la Comissió Europea va engegar un grup de treball, la Social Business Initiative (SBI) per a  “contribuir a la creació d’un entorn favorable per al desenvolupament d’empreses socials a Europa, i de l’economia social en general”. Les propostes d’aquesta comissió de treball es presenten el proper divendres 18 de novembre. Podeu seguir-la per streaming aquí.

La Social Business Iniciative es va crear a partir que l’Acta del Mercat Únic, indiqués que un dels punts clau per al creixement d’Europa és el desenvolupament de l’emprenedoria social. L’Acta del Mercat Únic (Single Market Act), és un acord que contempla una sèrie de mesures (dotze) destinades a impulsar la economia europea i crear llocs de treball.

Una d’aquestes dotze mesures te com objectiu afavorir l’emprenedoria social o “fomentar l’esperit de l’emprenedoria social, social, és a dir, el d’aquells agents del mercat que han optat per perseguir, més enllà de benefici econòmic, el desenvolupament social, l’origen ètic o mediambiental de la ocupació i la inclusió social”. Com a medis per aconseguir-ho , proposa: “facilitar el desenvolupament de fons d’inversió a la indústria de gestió d’actius europea”.

Segons el comunicat que la Comissió Europea va fer el 25 d’octubre: “Les empreses socials busquen servir els interessos de la comunitat (els objectius socials i mediambientals) en lloc de la maximització del benefici. Sovint tenen un caràcter innovador, a través dels bens o serveis que ofereixen, i a través dels seus mètodes d’organització o de producció. Sovint ofereixen feina als membres més fràgils de la societat (les persones socialment excloses). D’aquesta manera, contribueixen a la cohesió social, la ocupació i la reducció de les desigualtats”.

El proper divendres 18 de novembre té lloc a Brussel·les una Conferència en que la Comissió  Social Business Initiative (SBI) exposarà les conclusions i les propostes concretes.

“Les empreses socials, amb els seu arrelament al territori i els objectius que persegueixen ajuden a enfortir l’economia real, alhora que contribueixen a la cohesió social, la creació de llocs de treball i la reducció dels desequilibris territorials. Com seguiment a la Comissió Social Business Initiative (SBI), l’objectiu d’aquesta conferència és reunir als principals polítics de la UE i les parts interessades de l’empresa social a la UE, per fer balanç de les possibilitats de desenvolupament dels negocis socials, i també les barreres dins del mercat únic. Molts emprenedors socials no es beneficien plenament del potencial de creixement que el mercat intern podria proporcionar. Tenint això present, la Conferència examinarà les propostes de la Comissió de la Social Business Initiative”.

Us convidem a seguir per streaming la Conferència, que es celebra a partir de les 9:00 del matí del proper divendres 18 de novembre. Aquest és el Programa.

Advertisements