Jean Michel Lécuyer és el Director General de la Societat d’Inversió de France Active. És la primera societat inversora en empreses socials i solidàries a França.

Jean Michel Lécuyer va participar a la Primera Jornada pel Finançament de la Innovació i l’Emprenedoria Social celebrada el passat 7 de novembre a Barcelona. Aquesta és la seva ponència; podeu accedir també al power point que va utilitzar com a suport.

Advertisements