“Per fer créixer i consolidar l’emprenedoria social a Catalunya, necessitem un ecosistema molt fort al voltant dels emprenedors socials”

Alfred Vernis, director de l’estudi de Bones Pràctiques Internacionals de suport a l’Emprenedoria Social, realitzat al marc del Programa de Suport a l’Emprenedoria Social a Catalunya.

El proper dia 30 de gener, al marc de l’acte de cloenda del Programa, es farà públic el llibre que recull les conclusions de l’estudi, fet per Clara Navarro i Alfred Vernis, d’Esade – Universitat Ramón Llull.

“ En el context actual, conflueixen múltiples crisis a les quals les empreses socials poden donar respostes. Les missions dels emprenedors socials sovint responen a les diverses crisis econòmiques, socials i ecològiques que pateixen moltes àrees del planeta, tant en països desenvolupats com en desenvolupament, des de la fam fins a la discriminació de certs col·lectius, passant per l’escassetat d’aigua o la falta d’accés a serveis financers. La forma innovadora en què aquestes empreses desenvolupen llur missió ofereix una oportunitat de diferenciació en un entorn altament competitiu així com, potser, de canviar el joc en certes indústries o aprofitar nínxols de mercat fins avui desatesos. Finalment el caràcter emprenedor d’aquestes noves organitzacions i el seu bon ritme de creixement ofereix una esperança de  prosperitat i ocupació en un context de crisi econòmica i financera.

Així doncs, ara més que mai, es fa rellevant l’impuls de les empreses socials a Catalunya, tant per l’objectiu econòmic de generar ocupació i creixement, com per la necessitat encara més gran en temps de crisi d’aportar solucions innovadores als problemes socials i medi-ambientals. Els emprenedors socials creen empreses, i no hi ha dubte que en aquest acte de creació comparteixen molts aspectes comuns amb els emprenedors de les empreses ordinàries, però difereixen en la seva missió fonamental. El motor de la creació d’una empresa social és l’impacte social, no l’aventura empresarial. Aquest fet diferenciador obre noves oportunitats però també presenta dificultats particulars. Per aquest motiu, els emprenedors socials es desenvolupen més i més ràpid quan gaudeixen del suport d’institucions que els impulsen i els ajuden a trobar els recursos que els falten.

En aquest llibre de bones pràctiques en el suport d’emprenedors socials, ens centrem en analitzar quins son els àmbits clau en que els emprenedors socials requereixen suport, i analitzem organitzacions que estan proporcionant aquest suport amb èxit a nivell internacional. Esperem que aquest primer recull de casos serveixi de inspiració per aquells emprenedors, educadors, finançadors i en general persones i institucions motivats per contribuir a que aquest sector floreixi al nostre país”.

Extret del Pròleg de “Bones Pràctiques internacionals de suport a l’emprenedoria social”

Advertisements