Ben aviat obrirem les inscripcions a quatre tallers, que tenen com objectiu ajudar a posicionar amb viabilitat estratègica les empreses socials, i que contemplaran els següents aspectes:

  • Estratègia: El taller d’Orientació Estratègica facilita l’anàlisi dels objectius econòmics i socials del projecte, la identificació del públic objectiu i la definició de la seva estratègia de diferenciació, per tal que les persones emprenedores socials defineixin adequadament la cadena de valor i la cadena de sentit del seu projecte.
  • Posicionament de l’oferta de productes o serveis:  El taller de Negocis Conjunts té com a objectiu facilitar la complementarietat d’oferta de productes i serveis, potenciar aliances territorials i sectorials, desenvolupar canals de compra o distribució conjunta i millorar el posicionament comercial de les empreses socials.
  • Comunicació: El taller d’Habilitats Comunicatives facilita l’adquisició de competències clau en l’àmbit de la comunicació, amb clients i proveïdors, inversors, medis de comunicació i societat en  general.
  • Finançament: El taller de Recursos i aliances pel finançament té com a objectiu donar les eines necessàries a la persona emprenedora social per elaborar un resum executiu i poder presentar-se davant una entitat financera i/o possible inversor.

Els tallers es realitzaran entre els mesos de maig i novembre de 2012. Cada taller suposa una dedicació d’unes 30 hores d’activitat presencial, que contempla dues jornades completes (al principi i al final del període de treball) i quatre sessions de networking de mitja jornada (amb freqüència mensual).   Entre les sessions, es realitzarà un seguiment de les activitats proposades.

Advertisements