Ashoka i UpSocial posen en marxa Barcelona Social Innovation, amb l’objectiu de facilitar la importació d’innovacions socials provades a altres parts del món a Barcelona.
Aquestes innovacions tracten problemes crítics que afecten a la ciutat, des de l’atur fins al fracàs escolar, passant per la inclusió social, la participació ciutadana, l’accés a serveis de salut, etc. A partir de la seva importació, les “empaquetaran” per poder replicar-les per Catalunya, Espanya, i arreu del món.

Advertisements