Creix el nombre de portals que faciliten el crowdfunding, o el finançament col·lectiu de projectes socials o culturals. La cooperació col·lectiva online s’obre per ajudar a les persones emprenedores que busquen finançament pels seus projectes.

Sense pretendre ser exhaustius, us volem facilitar portals que  permeten finançar projectes creatius, filantròpics i d’emprenedoria social amb les aportacions de micro-inversors o micro-donants.

A nivell mundial, el líder del crowfunding és Kickstarter.  Fundada al  febrer 2009 als Estats Units, la plataforma ha aconseguit finançar més de 65.000 projectes creatius i ha captat uns 275 milions de dòlars, amb imports que van des de 35 USD a 2 milions de USD per projecte.

Més recent és Indiegogo, que neix també als Estats Units, i que incorpora projectes amb causes socials, relacionades amb la salut, el medi ambient, apart de les creatives o artístiques.  categories de projectes. A Latinoamèrica, la referència és idea.me.

A nivell nacional, comptem, entre altres, amb Goteo i Verkami. Permeten captar fons per projectes creatius que fomenten el procomú.

Les plataformes Lo hago porMigranodearena i Microdonaciones HazloPosible recapten recursos per a projectes solidaris i ONGs.

Advertisements