La segona Jornada de Finançament de l’Emprenedoria Social, desenvolupada  en el marc del Programa @EmprenSocial, va comptar amb la participació de prop de dues-centes persones que van compartir amb molt d’interès les enriquidores  aportacions dels  ponents i dels representants  dels projectes d’emprenedoria social.

En primer lloc, va intervenir Xavier Lopez, Director General d’Economia Social i Cooperativa, que va valorar la importància, al moment actual, de posar èmfasi en iniciatives amb una perspectiva de llarg termini i en la manera de fer les coses, amb més transparència i implicació.

Javier Martín Cavanna, “Inversions d’ impacte”

Javier Martín Cavanna, director de “Compromiso Empresarial”, va descriure com s’està construint el nou concepte de inversions d’impacte i quina és la situació  del mapa actual d’aquestes inversions, tot i reiterant la necessària singularitat d’aconseguir alhora impacte social i  sostenibilitat econòmica dels projectes, per generar valor compartit. Va plantejar que les inversions d’impacte, a diferencia de les aportacions filantròpiques, persegueixen, com a mínim, el retorn del capital invertit, i s’adrecen explícitament a iniciatives capaces de produir impacte social. Caldrà  més identificació de resultats perquè, encara que no existeix un mercat de inversions d’impacte, és possible i necessari construir-lo.

Representants d’onze projectes, uns que estan naixent i altres en procés de creixement , van compartir de manera clara i directe i amb molta generositat, la seva experiència, explicant cóm havien accedit a fonts de finançament.  Una explicació que va ser complementada per les entitats que ofereixen aquest productes financers.

Una Jornada, en resum, que va permetre reforçar la nostra voluntat de treballar, consumir i gestionar d’una altra manera, potenciant  l’emprenedoria social, per construir cadenes de valor i de valors i aconseguir conjuntament  impacte social i econòmic. Una Jornada que va aportar esperança, perquè és possible crear i fer créixer projectes d’emprenedoria social com ho van demostrar els projectes participants, perquè hi ha institucions amb les que podem treballar conjuntament  i perquè és possible crear un mercat de inversors d’impacte social encara que no existeixi.

Maravillas Rojo, Directora Programa @EmprenSocial

Advertisements