Un dels objectius del Programa @EmprenSocial, que impulsa la Generalitat de Catalunya amb el finançament del Fons Social Europeu i la participació d’institucions i entitats vinculades a la promoció de la emprenedoria social, és impulsar processos de rèplica d’iniciatives exitoses.

La innovació social no està sempre en “inventar” partint de zero. La innovació també està en adaptar solucions ja provades a altres llocs.

Per això, el Programa @EmprenSocial ha impulsat la investigació i selecció d’innovacions socials provades, de gran impacte social, i amb el potencial de ser adaptades i replicades a Catalunya.

El resultat d’aquesta investigació, realitzada per UpSocial, es recull a aquest document, que pots descarregar en PDF:

Innovacions socials exitoses i replicables a Catalunya 2012

L’objectiu d’aquest informe és impulsar a emprenedors i emprenedores del país a adaptar, replicar o simplement inspirar-se en aquestes innovacions.

Exemple: ANDES, Epiceries Solidaires

Les vint innovacions seleccionades responen als reptes de salut, adquisició de competencies per entrar al mercat laboral, creació d’ocupació, serveis socials essencials i integracio laboral.

1. Salut

 • Incentius a la prevenció a través de la promoció d’hàbits de vida saludables relacionades amb l’alimentació, l’exercici físic i activitats socials i intel·lectuals.
 • Envelliment actiu i saludable enfocat a la millora de la qualitat de vida.
 • Us de noves tecnologies que millorin els serveis de salut, atorguin major control i protagonisme als pacients, millorin els diagnòstics, i redueixin la pressió sobre el sistema sanitari públic.

2. Competències pel mercat laboral

 • Estratègies i sistemes de reducció del fracàs escolar.
 • Proveir de competències transversals necessàries per al treball, i relacionades amb la intel·ligència emocional, la capacitat creativa i relacional o la comunicació social. Mecanismes que permetin fer coincidir la capacitació dels joves amb les necessitats del mercat laboral.
 • Orientació per conèixer el mercat laboral i les possibilitats que ofereix.
 • Promoció de l’esperit emprenedor i formació emprenedora

3. Creació d’ocupació

 • Promoció de noves professions i preparació per aquestes.
 • Acceleració i facilitació de l’activitat econòmica i emprenedora.
 • Mecanismes d’entrada en el món de les noves tecnologies per generar llocs de treball.
 • Mecanismes de finançament de les iniciatives a petita i mitjana escala i per col·lectius en risc d’exclusió social.

4. Serveis socials essencials

 • Respostes als reptes de fer més amb menys en la provisió de serveis essencials per a la població.
 • Desenvolupaments en la provisió de serveis essencials per millorar-ne els resultats i l’eficiència.

5. Integració laboral

 • Respostes a les dificultats de grups en risc d’exclusió social d’integració laboral en el mercat, tan protegit com no protegit, a través de la creació de noves professions o la utilització de les seves capacitats especials.
 • Facilitació de l’entrada al mercat laboral de col·lectius tradicionalment exclosos.
 • Mobilització de recursos comunitaris de forma més eficient per maximitzar-ne els resultats.
Advertisements