A la reunió el 22 de gener del 2013, el Consell Assessor d’@EmprenSocial, que compta ja amb vint-i-cinc entitats sòcies que comparteixen l’objectiu d’ampliar i enfortir l’emprenedoria social a Catalunya,  va iniciar la tercera  edició del Programa.

Aquest renovada edició d’@EmprenSocial recull les experiències i bones pràctiques dels programes d’Emprenedoria Social realitzats els passats 2011 2012, incorporant l’activitat de l’ecosistema català d’emprenedoria social. És, per tant, un programa marc, que incorpora, interrelaciona i complementa els projectes i les activitats promogudes i gestionades des de les diverses entitats i institucions vinculades al Programa .

El nou Programa Marc compta amb la participació de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya, de vint-i-cinc entitats i institucions implicades en la promoció de l’emprenedoria social a Catalunya, i amb els projectes innovadors, cofinançats pel  SOC i el FSE, que són gestionats per la Fundació Empresa i Ciència i per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Volem més i millor emprenedoria social, per això  les entitats participants a @EmprenSocial treballem conjuntament per oferir propostes que permetin  reforçar la viabilitat i la visibilitat  dels projectes d’emprenedoria social que hi participin  i ampliar  la presència d’aquest nou corrent emprenedor en el conjunt de la societat..

Amb aquest objecte, està disponible la inscripció  als cinc tallers, del projecte “EmprenSocial: Viabilitat i Visibilitat de l’Emprenedoria Social a Catalunya”  que tenen com objectiu contribuir a posicionar amb viabilitat estratègica projectes d’emprenedoria social en els àmbits d’Orientació estratègica; Negocis conjunts i aliances; Vendes i comercialització; Habilitats comunicatives i Finançament.

Les persones que participin als tallers disposaran també  d’assistència tècnica personalitzada  i de la possibilitat d’accedir a un dels cinc crèdits extraordinaris de trenta-mil euros d’ Acció Solidària Contra l’Atur (Trobareu més informació sobre els tallers i sobre cóm formalitzar  la sol·licitud d’inscripció accedint aquí).

Sabem que hi ha un gran potencial en el corrent de l’emprenedoria social, que hi ha molts reptes socials que s’han d’afrontar i que caldrà fer-ho amb  nous enfocaments  i amb noves maneres de gestionar. Sabem que hi ha  persones que estan donant  respostes a aquests reptes, persones amb capacitat de gestió i que pensen en l’interès col·lectiu. Amb @EmprenSocial volem contribuir a enfortir  el valor i els valors que aporten.

Maravillas Rojo


 

Advertisements