Emprendre quan es té vocació social

Alimentar-se saludable i ecològicament, autogestionar la pròpia salut, contribuir a la inserció sociolaboral de persones en situació d’exclusió, transformar el model de consum energètic d’acord amb els límits de la Terra, col·lectivitzar l’accés a la cultura, modificar els rols de gènere, millorar les relacions paterno-filials, desestigmatitzar les persones amb malalties mentals, etc. són alguns dels reptes als quals gent emprenedora amb vocació social està oferint solucions disruptives, basades en projectes econòmics sostenibles i sota fórmules empresarials diverses.

Més enllà d’estar en boca de tothom com una de les principals estratègies de reducció de la desocupació, Catalunya ha avançat en la visibilitat d’una activitat emprenedora que no respon només a una voluntat individual orientada al lucre o, com a mínim, a l’autososteniment, sinó com un vehicle per satisfer necessitats i aspiracions humanes, tot contribuint a transformar la realitat de manera positiva.

Emprenedoria social

Aquest corrent emprenedor al què anomenem, des de fa ben poc a casa nostra, “emprenedoria social” és un concepte que respon a fronteres molt líquides, mirades molt diferents i maneres d’abordar-la i de donar-hi suport prou diverses. Una “biodiversitat” que des de la Comissió Europea es considera rica i necessària i que, en el marc de la primera conferència europea sobre emprenedoria social celebrada els passats 16 i 17 de gener de 2014, porta a afirmar que “l’emprenedoria social no és un nou sector empresarial, sinó una nova dimensió de com fer empresa”.

L’emprenedoria social està formada per persones i col·lectius amb inquietuds, que proposen solucions innovadores a nous reptes socials. Són persones que utilitzen estratègies empresarials per organitzar, crear i administrar organitzacions orientades al canvi social, conciliant l’enfocament econòmic amb els reptes socials i ambientals que aborden, i que mesuren el seu retorn en termes de capital social. Les fórmules d’emprenedoria social són molt diverses i segueixen diversos models a tot el món.

Fotografiar una realitat en construcció

La societat catalana ha vist en els darrers quatre anys canvis molt importants en la forma d’entendre en general l’emprenedoria i, en particular, el seu paper en l’abordatge dels actuals reptes socials, ambientals, econòmics i culturals.

En paral·lel, doncs, al creixement i sobretot al reconeixement d’aquesta manera de fer empresa, a Catalunya han anat sorgint un bon nombre d’entitats i d’institucions de diversa naturalesa i finalitat, que han decidit apostar-hi i promoure’l. Així s’ha anat configurant un variat conjunt d’actors, alguns amb llarg i sobrat recorregut, la majoria de recent gestació i molts d’ells responent en si mateixos a projectes d’emprenedoria social. Un entorn afavoridor d’aquest cultura emprenedora, que té per vocació fer néixer, créixer i enfortir iniciatives emprenedores orientades al canvi social.

Fotografiar aquesta realitat és rellevant en un moment d’efervescència i pluralitat, de sorgiment de noves iniciatives promotores de l’emprenedoria social; un moment en el què administracions i entitats públiques, universitats, entitats financeres, teixit empresarial i teixit social, miren amb interès i expectació aquestes iniciatives emprenedores, oferint-los un variat dispositiu de recursos al seu servei.

L’aflorament d’un teixit de relacions, intercooperacions i complementarietats, en aquest entramat cada vegada més frondós i interrelacionat, hauria d’esdevenir un ecosistema afavoridor del sorgiment de noves iniciatives emprenedores, així com de creixement, reconeixement i sosteniment de les ja existents.

El Mapa de l’Emprenedoria Social a Catalunya

Mapa emprenedoria social

El Mapa de l’Emprenedoria Social a Catalunya mostra, doncs, una visió general actual –sotmesa canvis i evolució– dels agents que desenvolupen accions de suport als projectes d’emprenedoria social, en qualsevol de les seves fases –idea, creació o creixement–  i en tots els àmbits territorials –des del local fins a l’internacional. Aquest mapa és una primera identificació de la diversitat d’entitats i institucions que promouen projectes d’emprenedoria social de manera puntual o continuada; es tracta d’una eina per continuar ampliant l’emprenedoria social a Catalunya.

Una eina que es troba sota l’aixopluc d’@EmprenSocial, el Programa Marc promogut per la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya, que ha fet una aposta decidida per ampliar i enfortir l’emprenedoria social al conjunt de la societat catalana.

Guernica Facundo, LabCoop

Advertisements