Per Maravillas Rojo, coordinadora del Programa @EmprenSocial.

Des de fa tres anys, tinc la satisfacció de treballar i compartir amb moltes persones i entitats  l’impuls a l’emprenedoria social. Ara, quan finalitza tercera edició del Programa Marc @EmprenSocial, m’agradaria fer un breu balanç.

Durant aquest període hem constatat cóm un ampli nombre de persones emprenedores, amb molta empenta i il·lusió, decidits a dedicar esforços i recursos, i moguts per l’interès col·lectiu, ens presentaven els seus projectes. El seu objectiu era participar al Programa i aconseguir enfortir la viabilitat de les seves iniciatives i  ampliar la seva visibilitat.

Més de cinc-cents  projectes s’han inscrit als diferents processos de selecció. Persones emprenedores que tenien una idea al cap, alguns  tot just estaven començant i altres portaven un recorregut empresarial i tenien voluntat de renovar-lo.  Gairebé tots creien que el seu projecte es podia identificar amb els objectius de l’emprenedoria social.  Prop d’un centenar han participat al Programa.

Les diverses convocatòries d’entitats sòcies, com la Fundació Obra Social “la Caixa”, Momentum Project, del BBVA i ESADE, Ship2B o CoBoi, també han tingut una amplia acollida.

Veiem que hi ha moltes persones amb inquietuds, que identifiquen reptes socials i que son capaces de gestionar respostes per afrontar-los des de l’interès col·lectiu.

Perquè a Catalunya tenim una enriquidora i centenària historia d’empreses d’economia social i cooperativa, des de la que podem  afrontar els canvis socials i econòmics actuals, que ens estimula  a identificar i renovar les maneres de respondre i gestionar els nous reptes socials, que enriqueixin i complementin les existents.

En el nou context conviuen diversos models d’empresa que comparteixen, des de singularitats pròpies, la seva contribució al desenvolupament d’una economia social.

Un d’aquests models és el que representa el corrent de l’emprenedoria social que, tot i la seva diversitat,  comparteix un objectiu basic,el que significa aconseguir impacte econòmic i social conjuntament. Impacte econòmic perquè vol  ser sostenible i impacte social, perquè deliberadament vol que sigui positiu.

L’emprenedoria social no es defineix per la seva forma jurídica, sinó perquè gestiona recursos i perquè aconsegueix impacte social positiu. Podem identificar formes diferents d’emprenedoria social, segons el tipus de col·lectiu que hi treballa, el tipus de producte que proporciona, o el perfil de client a qui s’adreça.

Tenim molts i bons exemples d’empreses amb impacte en inserció laboral, entre ells molts Centres Especials de Treball (El Rosal, Apunts, TEB , Teixidors, Grup Èxit …), empreses d’inserció (Trini Jove, Formació i Treball … ) i molts d’altres.  També hi ha empreses que tenen impacte pel producte o servei que ofereixen  (Granja escola l’Auró, ANIA, Grow in Pallet, Femmefleur, Compensanatura, els horts urbans, la producció i distribució de productes ecològics i de proximitat, etc )  i també d’empreses que impactem pel seus usuaris com, per exemple, Som Energia.

A més de les persones emprenedores que fan possible els projectes empresarials, l’altre gran actiu és l’ampli i divers nombre d’entitats i institucions que, compartint objectius i propostes per ampliar l’emprenedoria social, hem volgut treballar junts i complementar-nos per tal d’enfortir un ecosistema i donar-li més permeabilitat i presencia  al conjunt de la societat i dels àmbits econòmics.

Però encara hi ha més. Al creixent nombre de persones emprenedores que s’identifiquen com a emprenedors socials, i a l’ampli nombre d’entitats que compartim i complementem les nostres activitats per ampliar aquest corrent, s’hi estan sumant molts d’altres.

Entitats privades o publiques, amb productes i serveis diversos, que s’adrecen a tot tipus d’emprenedors o específicament a emprenedors socials.

Així, hem sentit parlar d’emprenedoria social a directius de  les  escoles de negoci i universitats, i hem vist com s’incorpora als seus programes acadèmics, als màsters i als postgraus. Hem vist com entitats financeres  fan propostes i  dissenyen productes a mida; com s’organitzen consultories especifiques on s’incorpora aquesta línia; com apareixen noves propostes de llançadores, incubadores, acceleradores, Business àngels o Fòrums d’inversió d’impacte Social, adreçades a aquests emprenedors i emprenedores. I cóm en àmbits de promoció de l’emprenedoria, s’incorpora també aquest corrent.

 Anem avançant, però hi ha molta feina encara. Per això hem volgut identificar i donar a conèixer, amb aquest  primer mapa, els actors que promouen l’emprenedoria social a Catalunya, per constatar que hi ha un ampli nombre d’entitats i empreses que treballen per ampliar en bones condicions l’emprenedoria social a Catalunya.

Perquè volem permeabilitzar i normalitzar la presencia al conjunt de la societat, i als diferents àmbits econòmics, l’existència i la proposta d’una manera de fer activitat econòmica .

Mapa emprenedoria social

Avui,  en un mon en el que és urgent reclamar que la desigualtat  se situï al centre del debat econòmic, ampliar l’emprenedoria social és una contribució, potser petita però significativa. Per fer visible que és possible una altra manera de fer activitat econòmica, i crear valor i ocupació. Per això comptem amb moltes persones emprenedores i també amb moltes entitats i institucions, com els que apareixen al mapa d’actors de l’emprenedoria social a Catalunya,  que aposten per donar-li suport i visibilitat.

Advertisements