b-ready-logo3Ship2B, amb la col·laboració del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, llança la primera acceleradora de start-ups socials a Catalunya.

A través del programa B-Ready, la Fundació Ship2B prepararà i acompanyarà 10 emprenedors socials perquè puguin augmentar les seves vendes, obtenir finançament i consolidar el seu equip. Per aconseguir-ho, Ship2B posarà a disposició dels emprenedors més de 750.000 euros a través del club d’inversors privats de Ship2B, “B-Angels”, format per una sèrie de socis financers com Creas, Nauta Capital, Inveready, GiCoop, IEF, Asproseat, Roca-Salvatella i les xarxes de Business Angels d’IESE i ESADE, entre altres. Membres destacats d’aquest club faran, al mateix temps, de mentors als equips participants, complementant la formació impartida amb la seva experiència i contactes.

El llançament del programa B-Ready representa un pas endavant en el procés de consolidació de l’emprenedoria social al nostre territori, ja que permetrà donar un impuls, tant a nivell comercial com financer, a tots aquells projectes que s’han anat creant en el darrers anys, alguns dels quals han passat pel Programa d’Emprenedoria Social de la Generalitat de Catalunya @EmprenSocial. La canalització de finançament privat cap a aquestes empreses socials suposa també un pas més cap a la normalització d’un sector encara petit però altament estratègic per Catalunya.

A més, és un exemple clar de col·laboració publico-privada, on la Generalitat ha preferit apostar per recolzar una iniciativa de la societat civil enlloc de crear un programa propi, amb la finalitat d’optimitzar recursos i maximitzar l’eficiència.

Qui pot participar al  B-Ready?

B-Ready s’adreça a emprenedors que aportin alguna solució innovadora a problemes socials, culturals o mediambientals. Els candidats han de tenir l’activitat comercial engegada (han d’estar facturant), un model de negoci clar, menys de 3 anys d’activitat i necessitar més de 50.000 euros de finançament. Per escollir als participants es valoraran aspectes com l’impacte social, la sostenibilitat, la innovació, les possibilitats de créixer i l’equip emprenedor.

Per a tots aquells emprenedors que estiguin interessats en participar, la convocatòria romandrà oberta del 4 d’abril al 9 de maig.

 Més informació aquí

Advertisements