El passat 13 de novembre es va celebrar una jornada de retrobament dels participants a les diferents edicions del programa @EmprenSocial, amb l’objectiu de seguir generant sinèrgies entre les diferents iniciatives. Projectes amb més o menys recorregut, amb més o menys nivell de maduresa, però amb un element comú indispensable, l’ambició col·lectiva per maximitzar el seu impacte social. Els emprenedors van compartir els elements clau que els han permès continuar avançant en l’assoliment dels reptes socials que un dia els va fer néixer, així com confiar-se que, tot i l’esforç i la tenacitat, encara han de superar alguns obstacles per poder esdevenir empreses socials consolidades i amb models de negoci amb capacitat d’adaptar-se a la realitat canviant de l’entorn.

Maravillas Rojo, coordinadora del programa @EmprenSocial, va obrir el rencontre fent balanç de tot el camí recorregut, d’aquestes tres edicions que, poc a poc, han anat enfortint i enriquint l’ecosistema de l’emprenedoria social a Catalunya; cadascuna de les iniciatives ha sabut aportar quelcom de característic i propi a aquesta xarxa que creix dia a dia. A partir d’aquí, l’equip de Tandem Social, va explorar el model CANVAS, una eina de gran utilitat per a la generació de models de negoci sostenibles. Ho va fer visualitzant exemples reals que fossin il·lustratius i a través dels quals les diferents iniciatives poguessin projectar-se. Aquesta activitat va donar peu a la identificació, per part de cadascuna de les empreses socials assistents, d’aquells elements del model de negoci que han esdevingut claus per a la continuïtat de les mateixes. Addicionalment, també es van posar sobre la taula les principals dificultats, en relació amb la consolidació del model de negoci social, a les quals han d’enfrontar-se les diferents iniciatives. Va cloure l’acte Xavier López, Director General del Departament d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, que va recordar la importància de continuar treballant conjuntament i potenciant les sinèrgies entre les iniciatives d’emprenedoria social com a element indispensable per a assolir els reptes socials del país.

Ben segur que aquesta trobada és la primera de moltes més, l’objectiu de les quals és i sempre serà continuar treballant per a la transformació dels reptes socials.

Advertisements