Els emprenedors socials son persones amb un perfil que integra la capacitat creativa, la inquietud i motivació per donar noves respostes i produir transformacions, i la  capacitat de risc i de gestió pròpies de les persones emprenedores.

http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/programes/emprenedoriasocial/index.jsp